• تویوتا الهی - مرکز فروش و خدمات پس از فروش تویوتا در خراسان رضوی
علی تاجیك

علی تاجیك

تودوزی

محسن بنایی

محسن بنایی

امداد حمل و نقل

مهندس محمد الهی

مهندس محمد الهی

كارشناس EPC

مجید قانعی

مجید قانعی

مكانیك

مهدی اكبری

مهدی اكبری

تكنسین برق

رضا محسنی

رضا محسنی

سیستم تعلیق

جلال رجب زاده

جلال رجب زاده

تكنسین ترمز ABS

مهدی مصدق

مهدی مصدق

صافكار

حسین شكسته

حسین شكسته

فروش قطعات

علیرضا الهی

علیرضا الهی

دیتیلینگ

محسن شمس

محسن شمس

مكانیك

علیرضا قاسم زاده

علیرضا قاسم زاده

كارشناس فنی